Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc

Châu Đốc

Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã

Hue

Hà Nội - Hạ Long

Hà Nội

Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng

Hanoi

Hòn Khô - Eo Gió

Quy Nhơn

Đà nẵng - Huế: thăm cố đô

Da Nang

Động Phong Nha - Kẻ Bàng

Hue

Động Thiên Đường

Hue