Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày

Nha Trang

Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày

Ho Chi Minh…

Nha Trang - Điệp Sơn 1 ngày

Nha Trang

Nha Trang - Hang Rái - Vĩnh Hy - Bình Hưng - Bình Lập 1 ngày

Nha Trang

Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày

Phu Quoc

Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày

Hà Nội

Hà Nội – Hang Múa – Tam Cốc 1 ngày

Hà Nội

Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm

Ho Chi Minh…