Những điều bạn cần biết về các mục tiêu bền vững mới nhất của Liên hợp quốc trong du lịch 01/11/2023
Liên Hợp Quốc (LHQ) gần đây đã đưa ra các mục tiêu bền vững mới nhất, dựa trên thành công của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) đã hết hạn vào năm 2015. Các mục tiêu mới, được gọi là Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và những thách thức về môi trường để tạo ra một thế giới bền vững hơn vào năm 2030.

Bao gồm trong đó là các mục tiêu bền vững để giải quyết cụ thể những thách thức và tác động của du lịch trên quy mô toàn cầu. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của ngành du lịch, các mục tiêu bền vững mới nhất của Liên hợp quốc tập trung vào việc thúc đẩy du lịch bền vững, tiêu dùng có trách nhiệm và bảo tồn đa dạng sinh học.

Thực tiễn du lịch bền vững

Mục tiêu 12 trong SDG mới nhất của Liên Hợp Quốc là “Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm” và bao gồm nhu cầu thúc đẩy các hoạt động bền vững trong lĩnh vực du lịch. Mục tiêu này khuyến khích các doanh nghiệp du lịch và điểm đến áp dụng các chính sách và thực tiễn bền vững nhằm giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên, tạo ra chất thải và tác động đến môi trường. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục khách du lịch về du lịch có trách nhiệm và thúc đẩy trao đổi và hiểu biết văn hóa.

Du lịch Thương mại Công bằng

Ngoài việc tiêu dùng có trách nhiệm, Liên Hợp Quốc còn đặt mục tiêu đảm bảo rằng du lịch đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương và bảo tồn văn hóa. Mục tiêu 8 của SDG, “Việc làm ổn định và tăng trưởng kinh tế”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo việc làm bền vững và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời đảm bảo mức lương công bằng, điều kiện làm việc an toàn và cơ hội bình đẳng cho tất cả những người tham gia ngành du lịch. Mục tiêu này nhằm ngăn chặn các hành vi bóc lột và trao quyền cho cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ du lịch.

Bảo vệ đa dạng sinh học

Hơn nữa, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học, điều này tác động trực tiếp đến nhiều điểm đến du lịch. Mục tiêu 15 của SDG, “Cuộc sống trên đất liền”, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ, khôi phục và quản lý bền vững các hệ sinh thái trên cạn. Mục tiêu này công nhận giá trị của cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học trong việc thu hút khách du lịch và cung cấp sinh kế cho cộng đồng địa phương. Nó khuyến khích việc tích hợp các biện pháp bảo tồn vào các hoạt động du lịch, chẳng hạn như thúc đẩy hoạt động quan sát động vật hoang dã bền vững, bảo tồn môi trường sống tự nhiên và hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn địa phương.

Hơn nữa, các mục tiêu bền vững của Liên Hợp Quốc xung quanh du lịch cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tác động môi trường của giao thông vận tải, đặc biệt là du lịch hàng không và đường biển. Mục tiêu 13, “Hành động vì khí hậu”, kêu gọi các quốc gia và ngành công nghiệp thực hiện các biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó. Điều này bao gồm việc thúc đẩy các lựa chọn giao thông du lịch bền vững, chẳng hạn như đầu tư vào năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hỗ trợ phát triển các giải pháp thay thế giao thông ít carbon.

Tập trung vào bảo tồn biển

Hơn nữa, Mục tiêu 14 của SDG, “Cuộc sống dưới nước”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái và tài nguyên biển. Mục tiêu này kêu gọi giảm ô nhiễm và quản lý bền vững các khu vực ven biển và biển bị ảnh hưởng bởi du lịch. Nó khuyến khích thực hiện các hoạt động bền vững trong du lịch tàu biển, lặn biển và các hoạt động dưới nước khác để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sống biển.

Điều đáng chú ý là để đạt được các mục tiêu bền vững này đòi hỏi sự hợp tác và hợp tác giữa chính phủ, khu vực tư nhân, nhà điều hành du lịch và cộng đồng địa phương. Các bên liên quan chính trong ngành du lịch phải làm việc cùng nhau để phát triển và thực hiện các thông lệ, chính sách và quy định bền vững. Điều này có thể liên quan đến việc thúc đẩy các chứng chỉ du lịch bền vững, xây dựng các hướng dẫn về du lịch có trách nhiệm và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các bên liên quan trong ngành du lịch và cộng đồng địa phương.