Những cảnh quan thành phố nổi tiếng trên thế giới với hình ảnh xưa và nay 30/05/2023
Tài khoản Instagram geopizza chia sẻ những bức ảnh về cảnh quan thành phố được biết đến nhiều nhất trên thế giới khi đó so với bây giờ và sau đây là một số bức ảnh ấn tượng nhất. Có những thành phố thay đổi theo hướng trở về với thiên nhiên, cũng có những thành phố thay đổi theo hướng hiện đại hoá. Điển hình cho xu hướng hiện đại hoá đó là thành phố New York Mỹ.

Düsseldorf, Germany

cityscapes then vs. now

Nancy, France

cityscapes then vs. now

Naples, Italy

cityscapes then vs. now

Boston, USA- Central Artery / Tunnel Project, Massachusetts

cityscapes then vs. now

Toulouse, France

cityscapes then vs. now

London, England

cityscapes then vs. now

Rio de Janeiro, Brazil

cityscapes then vs. now

Toronto, Canada

cityscapes then vs. now

Lisbon, Portugal

cityscapes then vs. now

New York in 1609 and 2022

Fortaleza, Brazil

cityscapes then vs. now